Szybki kontakt

795 047 067 Masz pytania? zadzwoń

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

1. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez Instytut NLP,  oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Instytut NLP.
3. Instytut NLP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
4. Każdego użytkownika i Klienta serwisu należącego do Instytutu NLP obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
5. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Instytut NLP nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.

Dane Osobowe:

6. Podczas korzystania z serwisu należącego do Instytut NLP Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
7. Dane, o których mowa w pkt. 6, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
8. Instytut NLP wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości:

9.  Instytut NLP zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
10. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się: wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do strony Instytutu NLP, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
11. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych grmg.pl.
12. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.